Dr Józef Toczek
Przejdź do treści

Menu główne:

Biografia

Biografia
Urodziłem się w 16 marca 1941 w Nozdrzcu, w Galicji, w ówczesnej Generalnej Guberni Rzeszy Niemieckiej w rodzinie chłopa - kułaka. Mój dziadek, Walenty Toczek, był posłem do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1928. W 1958 roku zdałem maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. W latach 1958-61 studiowałem literaturę niemiecką na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1961-66 studiowałem na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS, obecnie SGH), gdzie uzyskałem tytuł magistra nauk ekonomicznych. W 1966 r. rozpocząłem pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) w Departamencie Organizacji Międzynarodowych. W tymże roku rozpocząłem studia podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej w Austrii, w Wiedniu, które ukończyłem w 1968 r.

Po powrocie do kraju ponownie pracowałem w Departamencie Organizacji Międzynarodowych Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), skąd w 1969 r. zostałem wysłany do pracy w Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych - FAO w Rzymie najpierw jako oficer szkoleniowy, następnie jako ekonomista. Po zakończeniu kontraktu, w 1975 r. powróciłem do pracy w MSZ, tym razem w Departamencie Studiów i Programowania. W trakcie pracy w MSZ współpracowałem z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM), z Komitetem Centralnym PZPR (jako lektor Komitetu Centralnego) i z II Zarządem Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego.

Obok pracy w MSZ prowadziłem wykłady na Kursie Planowania dla Obcokrajowców na SGPiS, byłem członkiem Komitetu Polska 2000 Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Gospodarki Regionalnej i Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, recenzowałem, publikowałem, wykładałem, tłumaczyłem. W !978 r. obroniłem na SGPiS pracę doktorską nt. światowego problemu żywnościowego. W tymże roku uzyskałem stypendium Eisenhower Exchange Fellowship w USA. W 1981 r. napisałem nagrodzoną przez PISM książkę "Niepokoje Żywnościowe Świata". W 1985 r. zostałem mianowany krajowym przedstawicielem FAO w Laosie, gdzie nadzorowałem pracę kilkudziesięciu projektów i ekspertów z dziedziny rolnictwa, wyżywienia, leśnictwa, rybołówstwa, rozwoju wsi.

Po powrocie do kraju w 1990 r. zrezygnowałem z pracy w MSZ i rozpocząłem pracę jako konsultant ekonomista. W latach 1993-95 pracowałem na Białorusi jako konsultant Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) w Ministerstwie Rolnictwa w zakresie przygotowywanie projektów inwestycyjnych w dziedzinie rolnictwa i wyżywienia.

W roku 1996 pracowałem na Ukrainie jako konsultant Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) i francuskiego banku CCF w ukraińskim banku Privatbank w ramach projektu finansowania małych i średnich firm.

Ponadto pracowałem w latach 1995-96 jako krótkoterminowy konsultant z ramienia British Know How Fund, banku CCF oraz firm konsultingowych Coopers Lybrand, Carl Bro, Deloitte Touche na Białorusi i Ukrainie.

W 1996-99 r byłem przedstawicielem belgijskiego banku KBC Bank w Polsce. W roku 2000 byłem poprzez swą firmę Exportal doradcą finansowym prezesa Polskich Sieci Energetycznych (PSE, obecnie PGE).

W latach 2000-07 byłem z ramienia KBC członkiem Rady Nadzorczej Kredyt Bank S.A.

W latach 2003-09 byłem z ramienia Electrabel (Belgia) a potem z ramienia GDFSuez (Francja) członkiem Rady Nadzorczej elektrowni GDF Suez Połaniec.

W latach 2006-07 byłem - z ramienia KBC Holding ( Belgia) - członkiem Rady Nadzorczej firmy ubezpieczeniowej Warta S.A.

W latach 2007 -09 byłem (wraz z m.in. b. premierem Jerzym Buzkiem i b. Prezydentem Vaclavem Havlem) członkiem Komitetu Doradczego ds. Europy Środkowej banku KBC (Belgia).

W latach 2000 - 2005 byłem doradcą, członkiem Rady Krajowej Caritas Polska i członkiem Komitetu nagród Ubi Caritas. W latach 2002-04 byłem członkiem Komitetu Alokacyjnego Caritas Europa w Brukseli odpowiedzialnym za Litwę, Łotwę, Estonię i Ukrainę Greckokatolicką. W roku 2000 przygotowywałem z ramienia Caritas Internationalis projekt pomocy dla ofiar ataku srogiej zimy w Mongolii.

Od 1990 r. byłem z kilkuletnimi przerwami samodzielnym przedsiębiorcą, właścicielem firmy Exportal zajmująca się doradztwem i dostawą serwerów dedykowanych.

Posiadam bibliotekę składającą się z ok. 7 tysięcy tomów - w moim mieszkaniu w Warszawie i domu wiejskim w Suchowiznie.

Jestem żonaty, mam dwoje dzieci i czworo wnuków.

Po prawie dwu dekadach życia bez Boga jestem ponownie praktykującym katolikiem.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego