Dr Józef Toczek
Przejdź do treści

Menu główne:

CV


Dr Józef Toczek
Curriculun vitae

RESUME: Wielojęzyczny przedsiębiorca, menedżer, konsultant, autor z 40-letnim doświadczeniem na stanowiskach wymagających międzydyscyplinarnych umiejętności w zarządzaniu, planowaniu strategicznym, analizie i planowaniu polityki, marketingu, bankowości, przygotowywaniu biznes planów. Pracował dla KBC Bank NV, Kredyt Bank, Warta, 0" GDF Suez, Electrabel, Elektrowni Polaniec, PSE, Credit Commercial de France, EBOIR, UE (TACIS & PHARE), Banku Światowego, British Know How Fund, Coopers & Lybrand, Deloitte Touche, UNIDO, UNCTAD, FAO, MSZ. Wykładał na SGPiS.

Dane osobiste
Nazwisko: Toczek
Imię Józef Mieczysław
Data urodzenia: 16 marzec 1941
Miejsce urodzenia: Nozdrzec
Narodowość: Polska
Religia: Rzymsko katolicka, praktykujący
Status cywilny: Żonaty, dwoje dorosłych dzieci

Wykształcenie: Magister i doktor nauk ekonomicznych
· Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1976-78 Dr ekonomii
· Eisenhower Exchange Fellowship, Philadelphia, USA,V-IX / 1978, Dyplom
· Akademia Dyplomatyczna, Wiedeń, Austria 1966-68, Dyplom
· Letnia szkoła cywilizacji francuskiej i polityki, Uniwersytet Paryski - Sorbona i Narodowa Szkoła Administracji (ENA), Paryż 1967. Zaświadczenie
· Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa,1961-66, Magister
· Uniwersytet Wrocławski, Filologia Germańska, Wrocław 1958-61 Zaliczenie

Znajomość języków (biegle)
Polski (język ojczysty), Niemiecki, Angielski, Francuski, Włoski, Rosyjski

Członkostwo w stowarzyszeniach profesjonalnych:
· Towarzystwo Serwerów Dedykowanych, Warszawa, Polska
· Polsko-belgijsko-luksemburska Izba Handlowa, B.członek Zarządu
· World Future Society, Bethesda, MD, USA
· KIG (Krajowa Izba Gospodarcza) - Komitet Ochrony Środowiska
· Polskie Stowarzyszenie Ekspertów Narodów Zjednoczonych (b.Skarbnik), Wwa, PL
· American Society of Agricultural Consultants, McLean, VA, USA
· Project Management Institute, Drexel Hill, PA, USA
· International Society of Financiers, Asheville, NC, USA
· Professional & Technical Consultants Assoc, San Jose, CA, USA
· Towarzystwo Naukowe Organizacjii Zarządzania, Warszawa,
· Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
· Polskie Towarzystwo Marketingu, Warszawa
· Towarzystwo Konsultantów Polskich, Warszawa
· Liga Ochrony Przyrody, Warszawa

Kluczowe kwalifikacje:
· Nadzór korporacyjny, strategiczne planowanie w korporacjach, bankowość inwestycyjna, przejęcia, biznes plany, modelowanie finansowe, prywatyzacja / restrukturyzacja firm;
· Bankowa analiza kredytowa, "due dilligence" kredytobiorców, analiza ryzyka;
· Finansowanie MSP, "project finance", doradztwo inwestycyjne, "trade finance", finansowanie deweloperstwa;
· Rozwój sektora prywatnego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw e-commerce;
· Promocja inwestycji zagranicznych i eksportu, międzynarodowe strategie biznesowe;
· Zarządzanie pomocą zagraniczną, "procurement", integracja ekonomiczna;
· Rozwój wsi i rolnictwa i przetwórstwa rolnego, finansowanie i kredyty rolne, polityka żywnościowa;
· Analiza ekonomiczna, makroekonomiczne i lokalne planowanie, lokalne studia rozwoju biznesu;
· Webhosting, serwery dedykowane, VPS, domeny internetowe, reklama internetowa, e-commerce.

Umiejętności komputerowe:
MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Frontpage, Publisher), Windows, Internet Explorer, Mozilla Thunderbird, Websitex Incomedia,

Doświadczenie zagraniczne
Włochy, Laos, Białoruś, Austria, Ukraina, Benin, Gwinea Bissau Sudan, Haiti Tanzania, Belgia, Węgry, Kampucza, Tajlandia Zielony Przylądek Egipt, Szwajcaria, USA Czechy Wlk Brytania, Francja Mongolia, Rosja, Słowacja, organizacje systemu ONZ (FAO, UNCTAD, UNDP, UNIDO), międzynarodowe banki rozwoju (EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBRD), Bank Swiatowy, Bank Azjatycki), Unia Europejska.

Obecne stanowisko: Właściciel i dyrektor firmy Exportal. Niezależny konsultant biznesu

Doświadczenie zawodowe: resume (Data, pracodawca / klient, stanowisko, kraj)
· III 2000 r - teraz, Exportal -Józef Toczek, Właściciel, Prezes, Konsultant, W-wa,PL
· V 2007 - V 2009, KBC bank, Komitet Doradczy d/s Europy Środkowej i Wschodniej, Członek Komitetu Doradczego, Bruksela, BE
· VI 2003 - V 2009 Elektrownia GDF Suez Połaniec SA, Członek Rady Nadzorczej (z ramienia GDF Suez), Połaniec, PL
· V2006 - III 2007, Warta SA, Członek Rady Nadzorczej (z ramienia KBC), Wwa, PL
· V2000 - III 2007, Kredyt Bank SA, Członek Rady Nadzorczej (z ramienia KBC Bank), Wwa, PL
· V2000 - III 2007, Spółdzielnia mieszkaniowa "Nowe Domostwo" Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wwa, PL
· X - XII 2004, Program "Equal", Fundusz Współpracy UE, Ewaluator projektów, Wwa, PL
· IX 2002-X2004, Euroscript. Tłumacz tekstów prawnych UE (poprzez Exportal), Wwa, PL
· I 1999 - VII 2006, Polsko-Belgijsko-Luksemburska Izba Handlowa, Członek Zarządu, Wwa, PL
· V 1999 - VI 2005, Caritas Polska (pro publico bono), Członek Rady Krajowej, Wwa, PL
· I 2002- XII 2004, Caritas Europa Bruksela Członek Komitetu Alokacyjnego Europejskiego Funduszu Solidarności Caritas, (pro publico bono), PL
· VIII 2001 - V2003, Allmedia streaming, (poprzez Exportal) Członek & przewodniczący Rady Nadzorczej, W-wa, PL
· IV 2000 - IX 2002, KBC Insurance NV, Konsultant i przedstawiciel w Polsce (poprzez Exportal), Wwa, PL
· X 2000 - VI 2001 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Doradca finansowy - konsultant (poprzez Exportal), W-wa, PL
· I 2000 - V 2001, TMS Auction (portal Ahoj), Członek Rady Nadzorczej, W-wa, PL
· XI 96-XII 99, KBC Bank NV, Belgia, Stały przedstawiciel na Polskę, W-wa, PL
· I - XII 1996, Credit Commercial de France (CCF), dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD, EBOiR) w Privatbank, Stały Doradca Kredytowy Privatbank w Dnipropetrowsku, UA
· VI 1993- III 1995, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOIR)/UE poprzez FAI Ltd, konsultant Rządu Białorusi, Mińsk, BY
· VI 1991- X 1996, Samodzielny konsultant i firma konsultingowa KOMPAK Pryncypał i konsultant, Wwa, PL
· III-VI 1991, Bank Rozwoju Eksportu (BRE SA), Doradca Prezesa, W-wa, PL
· X 1985 -X 90, FAO-Organizacja ds Wyżywienia i Rolnictwa ONZ w Rzymie, Przedstawiciel FAO na Laos, Vientiane, LA
· X 1975- X 1985, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Doradca Ministra, W-wa, PL
· X 1969- X 1975, FAO-Organizacja ds Wyżywienia i Rolnictwa ONZ Ekonomista, Rzym, IT
· VIII 1966-X 1969,Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Referent, W-wa, PL

Doświadczenie zawodowe: wybrane kontrakty, misje i realizacje

III 2000 - obecnie Polska. Właściciel, Dyrektor zarządzający, Konsultant firmy Exportal - samodzielnej działalności gospodarczej. Kieruję firmą zajmującą się konsultingiem oraz re-eksportem internetowych serwerów dedykowanych i VPS - wirtualnych serwerów prywatnych z centrów danych w Holandii i Niemczech do ponad 50 krajów świata Zajmuję się wszystkim aspektami działalności firmy W 2007 r Exportal miał sprzedaż 2,3 mln zł.

V 2007 - V 2009 Belgia. członek Komitetu Doradczego belgijskiego KBC Bank. Uczestniczył w pracach komitetu zajmującego się badaniem trendów gospodarczych i politycznych w Środkowej i Wschodniej Europie będących w sferze zainteresowania KBC Członkami tego Komitetu byli min: były Premier Polski Jerzy Buzek, były Prezydent Czech Vaclav Havel, były Premier Belgii Jean Luc Dehaene.

VI 2003 - V 2009 Polska. Członek Rady Nadzorczej GDF Suez Elektrownia Połaniec S.A. Uczestniczył z ramienia właściciela GDF Suez w nadzorze korporacyjnym przez Radę Nadzorczą Elektrowni Połaniec i jej spółek córek, w tym Elpo Informatyka Koncentrował się w swych wystąpieniach i analizach na zarządzaniu finansowym i działalności inwestycyjnej. Oceniał mi.n. stronę internetową Spółki.

V2000 - III 2007 Polska. Członek Rady Nadzorczej Kredyt Bank SA
Z ramienia właściciela - KBC Holding z Belgii oceniał działalność banku, analizował jego roczne i kwartalne sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, plany strategiczne, programy naprawcze i przedstawiał swe uwagi i zalecenia Uczestniczył w mianowaniu i dymisjonowaniu prezesów i członków Zarządu banku Reprezentował KBC Bank, Bankers Trust, Banco Espirito Santo, Cassa di Risparmio di Padova na Zgromadzeniach Ogólnych Banku.

V2006 - III 2007 Polska. Członek Rady Nadzorczej Warta S.A. Z ramienia właściciela - KBC Holding z Belgii - oceniał poprzez udział w Radzie Nadzorczej działalność Warta SA, analizował jej roczne i kwartalne sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, plany strategiczne, plany sprzedaży i przedstawiał zalecenia Uczestniczył w mianowaniu i dymisjonowaniu prezesów i członków Zarządu Spółki Reprezentował akcjonariusza KBC Bank, na Zgromadzeniach Ogólnych Warta SA, przewodniczył Zgromadzeniu Wspólników Warta S.A.

VI 2003 - V 2005 Polska. Członek (wiceprzewodniczacy) Rady Nadzorczej SMB (Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa) Nowe Domostwo.Uczestniczył oceniał poprzez udział w Radzie Nadzorczej w nadzorowaniu Spółdzielni Przyczynił się do zmiany Zarządu i sposobu jego działania, jego większej przejrzystości oraz do wyboru wykonawców remontów i inwestycji Opracował stronę www Spółdzielni.

X 2004 do XII 2004 Polska. Ewaluator wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej "Equal", Fundusz Współpracy UE. Ocenił merytorycznie 42 wniosków do Działania I do Inicjatywy Wspólnotowej Equal; sporządził komentarze do ocenionych wniosków; wypełnił Karty Oceny Merytorycznej i dostarczył je Zamawiającemu.

IX 2002 - X 2004 Polska. Tłumacz aktów prawnych Unii Europejskiej z angielskiego na polski dla Euroscript / UE. Tłumaczył prawodawstwo Unii Europejskiej z angielskiego na polski - ok. 100 dokumentów. Tłumaczenie wymagało ogromnej precyzji i wierności; było poddane kilku weryfikacjom.

I 1999m - VII 2006 Polska. Członek Zarządu Polsko - Belgijsko - Luksemburskiej Izby Handlowej Polbelux. Uczestniczył w pracach Zarządu, utrzymywał kontakty z ambasadorem Belgii, pozyskiwał sponsorów Izby i utrzymywał z nimi kontakty, reprezentował Izbę na Targach Poznańskich i na Forum Eurochamber Zaprojektował stronę internetowa Izby polbelux.pl i aktualizował ją.

V 1999 - VI 2005, Polska. Członek Rady Krajowej Caritas Polska (CP), Ubi Caritas (UC). Oceniał wnioski do CP o pomoc dla Rwanda, Albanii, Indii, Nepalu, Rosji, Przygotował dokument projektu pomocy dla złagodzenia skutków surowej zimy w Mongolii i w tym celu podróżował z Ks. Dyr. W Łazewskim do Mongolii Przygotował dla CP dokument projektu zmniejszenia bezrobocia w Polsce. Dokonałem oceny sajtów internetowych CP i jej oddziałów diecezjalnych. W ramach Ubi Caritas uczestniczył w dorocznym wyborze dzieł dobroczynnych do wyróżnienia.

I 2002 - XII 2004 Belgia. Członek Komitetu Alokacyjnego Europejskiego Funduszu Solidarności Caritas Europa (pro publico bono). Uczestniczył w procesie alokacji pomocy dla krajowych biur Caritas w Europie Wschodniej Był odpowiedzialny za Białoruś, Litwę, Łotwę i Ukrainę, referował ich sprawy w Komitecie Podróżował do tych krajów z Ks. dyr. W Łazewskim.

VIII 2001 - V 2003, Polska. Członek rady nadzorczej i doradca spółki streamingu Allmedia. Spółka Allmedia, należąca w jednej trzeciej do mego syna, zajmowała się streamingiem (przesyłem) internetowym tresci audio i video. Doradzał spółce w/rozwoju biznesu, w przygotowaniu biznes planu, w poszukiwaniu klientów Przewodniczył jej Radzie Nadzorczej Spółki, przez nią nadzorował działalność Spółki.

IV 2000 - IX 2002 Polska. Konsultant i przedstawiciel KBC Insurance NV Belgia (praca wykonywana w Polsce). W ramach kontraktu konsultanckiego typu 'retainer" z KBC Insurance NV doradzał KBC-I w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym pomoc w zakupie spółek Agropolisa SA i Warta S.A. Poszukiwał i oceniał inne możliwe firmy ubezpieczeniowe do zakupu. Oceniał sprawozdania finansowe, strategie i inne dokumenty korporacyjne Agropolisy. Reprezentował KBC Insurance na Zgromadzeniach Akcjonariuszy Warta SA i Agropolisa S.A. Reprezentował KBC bank, Deutsche Bank, Banco Espirito Santo na Zgromadzeniach Akcjonariuszy Kredyt Bank.

I 2002-XII 2004 Doradca finansowy Prezesa Polskich Sieci Energetycznych SA (PSE) (poprzez Exportal). PSE SA była w 2000 r trzecią co do wielkości spółką w Polsce. W ramach umowy z moją firmą Exportal był doradcą finansowym prezesa. Wśród ważniejszych wykonanych przez niego zadań są: finansowa kontrola spółek zależnych PSE; opłacalność finansowa nabycia udziałów NOM, Telenergo, Arena, Telewizja Puls; strategia finansowa PSE; emisja papierów dłużnych przez PSE; płynność PSE; system oceny opłacalności inwestycji przez PSE; strategia biznesowa PSE; polityka public relations. Reprezentował PSE na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telewizji Puls.

I 2000 - V 2001 Polska. Członek rady nadzorczej, doradca TMS Auction (poprzednio Interaukcja SJ). Doradzał firmie aukcji internetowych Interaukcja (IA) (należącej w połowie do mego syna) w/rozwoju biznesu, w przygotowaniu biznes planu, w poszukiwaniu inwestorów i negocjacjach z nimi Po zakupie IA przez TMS Spz oo (właściciela portalu Ahoj) został członkiem Rady Nadzorczej TMS Auction Spz oo (w które przekształcona została Interaukcja) reprezentując mego syna.

1996 -1999 Polska . Stały przedstawiciel belgijskiego banku KBC Bank NV (KBC) na Polskę, Warszawa. Reprezentował KBC Bank w Polsce, w tym:
 • Pomagał belgijskim i międzynarodowym klientom banku w ich handlowej i inwestycyjnej działalności w Polsce
 • dostarczał im odpowiednich informacji oraz informował ich o możliwościach współpracy;
 • Nadzorował interesy KBC w jej spółkach zależnych: Kredyt Banku, towarzystwie ubezpieczeniowym Agropolisa i towarzystwie emerytalnym Kredyt Bank Reprezentował KBC, Banco Espirito Santo i Bankers Trust na WZA KB;
 • Akwirował i oceniał projekty typu "project finance", strukturyzowane finansowania handlu oraz wielkich syndykacji dla finansowania offshore w dziedzinach energii, telekomunikacji, żeglugi, lotnictwa, infrastruktury;
 • Rozwijał biznes z polskimi bankami - korespondentami oraz z belgijskimi i polskimi firmami;
 • Informował o potrzebach inwestycyjnych klientów KB - potencjalnych eksporterów w zakresie finansowania długoterminowego eksportu;
 • Pomagał w zakupie / prywatyzacji banków i firm ubezpieczeniowych;
 • Monitorował sytuację makroekonomiczną, finansową, prawodawczą Polski;
 • Utrzymywał kontaktów z ministerstwami, ambasadami i izbami handlowymi, z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (EBOIR, IFC, itp), reprezentował KBC na ważnych wydarzeniach w Polsce.

1995-97, Polska. Współ-kierownik - ekonomista projektu PHARE" Analiza konkurencyjności i komplementarności rolnictwa i gospodarki żywnościowej Polski stosunku do EWG / UE w okresie 1986 - 1994 oraz projekcja do roku 2002 - Projekt PHARE PL 9312-05-07, Polska" Klient: Konsorcjum GFA Agrar - KOMPAK finansowane przez UE PHARE - dla Ministerstwa Rolnictwa I gospodarki Żywnościowej RP. Współkierował razem z prof Tangermannem z Uniwersytetu Göttingen grupą 10 konsultantów niemieckich i polskich przy użyciu trzech metod: metody DRC (Domestic Resource Cost - Koszt Zasobów Krajowych); analizy strumieni handlowych i survey'u biznesowego, w wyniku czego projekt zrealizował następujące cele:
 • Opracowanie w trzech wersjach komputerowy modelu ekonometrycznego Kosztu Zasobów Krajowych - Domestic Resource Cost (DRC) obejmującego 13 produktów rolnych i rolnych -przetworzonych (nazwane potem DRC_2xls; DRCEU-2xls, DRCSY2_3xls;·
 • Zidentyfikowanie polskich produktów rolnych i przetwórstwa rolno - spożywczego mających przewagę konkurencyjną nad UE;
 • Ocena wpływu liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE na polski eksport do UE produktów rolnych i przetwórstwa rolno - spożywczego;
 • Ocena wpływu zmian kursu złotego w stosunku do ECU na absolutną i relatywną przewagę produktów rolnych i przetwórstwa rolno - spożywczego Polski nad UE;
 • Zaproponowanie rządowi priorytetów w eksportowej produkcji rolnej i przetwórstwa rolno - spożywczego na bazie projekcji ich przewagi konkurencyjnej;
 • Koordynacja projektu z innymi podobnymi zagranicznymi projektami pomocowymi;
 • Szkolenie personelu z instytucji polskich w problematyce objętej projektem.

1996 Białoruś Doradca Kredytowy w projekcie Banku Światowego i CCF "Porozumienie Bliźniacze Belarus Savings Bank - Credit Commercial de France", Minsk. Credit Commercial de France (CCF), Paryż / The World Bank, Waszyngton. W ramach powyższego projektu:· Zanalizował konkretne transakcje długoterminowych kredytów i proponował zmiany do nich;· Ocenił i zaproponował zmiany do regulaminu kredytowego Belarusbank;· Przygotował regulamin procedur udzielania kredytów średnio-terminowych (2-5 lat);· Przygotował podręcznik szkoleniowy oceny długoterminowych wniosków kredytowych włączając w to użycie programu Excel dla projekcji finansowych;· Przeprowadził dwutygodniowy kurs szkoleniowy oceny projektów inwestycyjnych z użyciem komputerów.

1996 Ukraina. Stały Doradca Kredytowy francuskiego banku CCF w ukraińskim banku Privatbank. Klient: CCF/ EBOiR / Privatbank (8 miesięcy w okresie styczeń - grudzień 1996, Dnipropetrowsk, Ukraina
Doradzał bankowi Privatbank w sprawie polityki i procedur krótko i długofalowego kredytowania tak by spełnić kryteria linii kredytowej EBOIR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pomagał Privatbank i szkolił jego personel w ocenie biznes planów i finansowych arkuszy kalkulacyjnych, ocenie wniosków kredytowych, w analizie finansowej kredytobiorców, klasyfikacji kredytów, administracji kredytowej, zarządzaniu złymi długami Jako doradca miał prawo weta w zakresie kredytów przedkładanych do finansowania przez linię kredytową EBOIR W szczególności Doradca zrealizował trzy główne zadania:

A "Due dilligence" następujących projektów (Projekty nie zaaprobowane nie zostały wspomniane):
· ·Produkcja śrub nakrętek przez firmę Teko, USD 1,8 M;
· Produkcja butelek plastikowych PET przez firmę Sevaplast, USD 2,3 M;·
· Recykling starych opon przez firmę MAG, USD 0,68 M;
· Zakup materiałów dla produkcji sztucznych futer przez firmę FIM, USD 250K
· Zakup laboratoriów fotograficznych przez firmę Iboya USD 380 K;
· Montaż importowanych mebli przez firmę DAVIS, USD 200K
· Produkcja butelek PET przez firmę AOOT "KHARPLASTMASS, USD 2,5M
· Produkcja wędlin przez firmę DUKO, USD 213K
· Dystrybucja reagentów chemicznych przez firmę Reagent, USD 86K
· Produkcja butelek PET przez firmę Logos, USD 1M·
· Produkcja zup orientalnych przez firmę Technikom, USD 215K·
· Produkcja mleka w proszku przez firmę Kolumb, USD 237K
· Budowa biurowca prze firmę Perspektiva, USD 2,5MB

Przygotowanie Dokumentu Polityki Kredytowej i Regulaminu Kredytowego Priwatbanku Uwzględniając istniejącą praktykę i przepisy Priwatbanku oraz w oparciu o politykę i regulaminy CCF oraz EBOIR Doradca przygotował 20-stronicowy Dokument Polityki Kredytowej PB oraz 100-stronicowy Regulamin Kredytowy PB Regulamin obejmował następujące rozdziały:
· Definicje, cel regulaminu,
· Podstawowe zasady kredytowania
· Typy pożyczek· Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy· Proces rozpatrywania kredytów
· Weryfikacja wiarygodności wnioskodawcy
· Ocena projektu / transakcji· Ocena ryzyka
· Oprocentowanie· Zabezpieczenie kredytu· Administracja kredytowa ·Splata kredytu
· Monitoring i sprawozdawczość kredytowa
· Złe kredyty· Rezerwy i limity kredytowe

C Szkolenie oficerów kredytowych Priwatbanku Doradca prowadził podczas swej misji szkolenie typu "on the job" oraz szkolenia formalne 15 oficerów kredytowych banku we wszystkich wspomnianych powyżej dziedzinach. W szczególności koncentrował się na komputerowych technikach analizy projektów inwestycyjnych w oparciu o MS Excel przy zastosowaniu NPV (Aktualna Wartość Netto), IRR (Wewnętrzna Stopa Zwrotu) i MIRR (Zmodyfikowana Wewnętrzna Stopa Zwrotu)

1995 Białoruś. Doradca finansowy: wstępne studium inwestycyjne poprawy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Brześciu, Grodnie i Witebsku (Listopad - grudzień 1995) Klient: Konsorcjum Deloitte Touche / CSL, UK - Carl Bro, Dania, finansowane przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) Uczestniczył w pracach zespołu pięciu konsultantów nad realizacją wstępnej oceny wykonalności technicznej i finansowej inwestycji w poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Brześciu, Grodnie i Witebsku Uczestniczył w wykonaniu operacyjnego i finansowego "due dilligence" firm wodno-ściekowych, w ocenie "zdolności do płacenia" ludności za usługi wodno-ściekowe, w analizie przyszłych przepływów gotówki dla finansowej wykonalności inwestycji oraz w opracowaniu struktury finansowej dla ew zaangażowania kredytowego i kapitałowego EBOiR

1995 Polska. Konsultant, Studium implikacji alternatywnych metod prywatyzacji sektora naftowego na bezpieczeństwo energetyczne PolskiKOMPAK - dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Listopad 1995Ocenił proponowane przez ówczesny rząd podejście do prywatyzacji sektora naftowego w Polsce, które prowadziło do ograniczenia dostępu zagranicznych inwestorów do przetwórstwa ropy i dystrybucji produktów naftowych Konkluzją Studium było, że nieprzerwane dostawy produktów naftowych dla Polski mogą zostać zapewnione, gdy polskie przetwórstwo i dystrybucja staną się częścią wielkich kompanii naftowych dysponujących własnymi złożami ropy

1995 Ukraina. Doradca rozwoju biznesu w Programie Restrukturyzacji Rolnictwa Brytyjskiego Funduszu Know How Klient: FAI / British Know How Fund, czerwiec / lipiec 1995
Zaprojektował program szkolenia, doradztwa i wsparcia dla piętnastu ukraińskich przedsiębiorstw agribiznesu Program obejmował: szkolenie w dziedzinie planowania biznesu, doradztwa biznesowego, przez krajowych i zagranicznych konsultantów, przygotowanie biznes planów, poszukiwanie zagranicznych inwestorów i ułatwienie kontaktów z bankami krajowymi i zagranicznymi Oszacował potrzeby w dziedzinie szkolenia i podaż kursów szkolenia biznesowego Przygotował dokumenty przetargowe dla programu, obejmujące opis zadania dla wyboru lokalnych instytucji szkoleniowych, opis zadania dla konsultantów, opis zadania dla konkursu na 15 firm, określenie treści kursów, ustalenie wstępnego budżetu

1995 Ukraina. Doradca strategii biznesowej dla pięciu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach projektu "Prywatyzacja i Restrukturyzacja w regionie Zaporoże" (maj / czerwiec 1995) Klient: Coopers & Lybrand/ / EU TACIS / Zadev. Realizował drugi etap programu Quickscan firmy Coopers & Lybrand polegający na pomocy pięciu przedsiębiorstwom rolno-spożywczym w przygotowaniu ich biznes planów Złożył wizytę w pięciu przedsiębiorstwach, zanalizował ich raporty samo-diagnostyczne, ocenił ich priorytety rozwojowe, zidentyfikował alternatywne strategie rozwoju i sposoby przezwyciężenia aktualnych trudności, zredagował krótkie raporty zawierające ocenę firmy, zalecenia dotyczące priorytetów i strategii rozwojowej i zaproponował ukierunkowanie ich biznes planów Przedsiębiorstwa objęte konsultacją to: Fabryka Lodów i Chłodnia Składowa "Ice" Ltd, Browar Militopol, Mleczarnia Dneprorudny, Rafineria Oleju Roślinnego Pology, Fabryka Przetworów Owocowych i Warzywnych w Kamence Dneprowskiej

1993-95 Białoruś. Konsultant ekonomista rolny, Zespół Przygotowywania Projektów (PPU) EBOiR/ EU w Ministerstwie Rolnictwa i Wyżywienia Białorusi Klient: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) / Komisja Unii Europejskiej (UE) poprzez brytyjską firmę konsultingową FAI (VI 1993 - III 1995). Jako konsultant - ekonomista rolny przygotował strategiczny przegląd rolnictwa Białorusi w kontekście prywatyzacji; opracował feasibility studies projektów w układzie wymaganym przez EBOiR i inne instytucje finansowe; poszukiwał zagranicznych inwestorów dla projektów inwestycyjnych na Białorusi; szkolił białoruskich specjalistów w przygotowywaniu takich studiów i w ocenie projektów W ramach dwuletniej pracy w PPU zrealizował min następujące specyficzne zadania:

1993-95. Białoruś. Identyfikacja projektów inwestycji kapitałowych dla finansowania przez EBOiR Zidentyfikował i przeprowadził wstępną ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa żywności, które mogłyby być odpowiednie do sytuacji i priorytetów partnerów białoruskich oraz spełnić kryteria pożyczkowe EBOiR Oceniał ich potencjał eksportowy i zdolność do przyciągnięcia inwestorów zagranicznych Zidentyfikował szereg projektów, takich jak Fabryka Ubrań ze Skór Owczych ViTarn, Fabryka Opakowań Polimerowych AGROPROMTEKHPAK - MIPO, Modernizacja Mleczarni Rogaczew, Rozbudowa Fabryki Lnu Orsza, Modernizacja Fabryki Mięsa Słuck, Uruchomienie Fabryki Produktów Ziemniaczanych Dzierżyńsk, Fabryka Płatków Śniadaniowych Vitba, Hodowla Świń Zapadni, Ukończenie Budowy Rzeźni w Kobryniu, Przetwórnia Soku Jabłkowego Bieltis, Modernizacja Fabryki Soli w Mozyrze Po zidentyfikowaniu i wstępnej ocenie sporządzał dla niektórych z tych projektów szczegółowe feasibility studies lub nadzorował ich wykonanie przez specjalistów białoruskich

1993-95. Białoruś Szkolenie białoruskich specjalistów w przygotowywaniu biznes planów. Szkolił białoruskich specjalistów oddelegowanych do PPU w przygotowywaniu biznes planów spełniających kryteria udzielania pożyczek EBOiR Praca ta polegała głównie na bieżącym szkoleniu we wszystkich aspektach biznes planów, włącznie z analizą firmy pożyczkobiorcy, jej prywatyzacją, analizą przedstawianych projektów, określeniem strategii i celów, analizą rynku, przygotowywaniem planu finansowego, przygotowywaniem rachunku wyników, przepływów gotówkowych, bilansu i wskaźników finansowych Doradzał w sprawie promocji eksportu i promocji inwestycji zagranicznych Prowadził doraźne seminaria o wybranych elementach biznes planów

1993-95 Białoruś. Monitoring klimatu biznesowego na Białorusi. Przygotowywał miesięczne raporty dla EBOiR, EU i FAI na temat sytuacji ekonomicznej i politycznej Białorusi, w szczególności dotyczących polityki rolnej, postępu reform gospodarczych, głównych danych makroekonomicznych, postępu prywatyzacji, stanu inwestycji zagranicznych, sytuacji na rynkach finansowych oraz unii z Rosją

1993-95 Białoruś .Ocena biznes planów dla Prior Banku (styczeń 1995) Pomagał bankowi Prior w ocenie biznes planów licznych przedsiębiorstw ubiegających się o skorzystanie z nowo-otwartej linii kredytowej EBOiR dla małych i średnich przedsiębiorstw otwartej w Prior Banku i w innych bankach, min w zakresie uruchomienia produkcji papierowych kubków jednorazowych, guzików i ozdób odzieżowych Szczególny akcent w ocenie kładł na założenia projekcji sprzedaży i wyników finansowych, ocenę strategii biznesowej i marketingowej, badanie rynku lokalnego i zewnętrznego

1993-95. Białoruś. Przygotowanie biznes planu rozwoju Fabryki Produkcji Opakowań Polimerowych Agropromtekhpak październik 1994 - luty 1995) Przygotował biznes plan produkcji opakowań polimerowych, wielowarstwowych folii polimerowe, folii PET i PE, nadruków barwnych na różnych materiałach, termo-formowania Opracował strategię restrukturyzacji (turnaround) bieżących operacji przedsiębiorstwa Opracował plan finansowy wydzielenia fabryki opakowań polimerowych z przedsiębiorstwa i utworzenia nowego przedsiębiorstwa joint-venture na jego bazie Nadzorował studium wpływu projektu na środowisko wykonane przez lokalnego konsultanta Ocenił potencjał eksportowy oraz określił warunki potrzebne dla przyciągnięcia zagranicznego inwestora Opracował mini-prospekt dla potencjalnych zachodnich inwestorów Doradzał w sprawie procedur zamówień w ramach kredytów EBOIR

1994 Białoruś. Ocena polityki rolnej i podatkowej Rządu Białorusi (listopad 1994) Na prośbę Ministra Rolnictwa Białorusi przeprowadził szczegółową ocenę "Programu stabilizacji rozwoju sektora rolnego i przetwórstwa żywności na Białorusi" przygotowanego w Ministerstwie Również na wniosek Ministerstwa Rolnictwa dokonał oceny projektu ustawy dot kwestii monetarnych i kredytowych Narodowego Banku Białorusi i ich wpływu na rolnictwo Ocena była krytyczna, jako że program nie szedł dostatecznie daleko Podkreślił potrzebę prywatyzacji ziemi tak, by gospodarstwa mogły dysponować zabezpieczeniem dla zaciągnięcia kredytu: potrzebę prywatyzacji i de-monopolizacji kanałów produkcji i dystrybucji środków produkcji rolnej; oraz potrzebę transferu instytucji socjalnych spod zarządu kołchozów i sowchozów pod zarząd władz lokalnych lub firm prywatnych

1995, Białoruś Opracowanie struktury biznes planu dla fabryki Soli w Mozyrze. Opracował strukturę biznes planu dla poprawy jakości soli i obniżki kosztów fabryki Soli w Mozyrze Nadzorował pracą białoruskich specjalistów nad biznes planem Doradzał w sprawie strategii biznesowej i marketingowej oraz nad koncepcją restrukturyzacji Przygotował finansowe projekcje z nową strukturą kosztów i z nowymi produktami Nadzorował ocenę wpływu projektu na środowisko według standardów EBOIR przeprowadzaną przez dwu lokalnych konsultantów białoruskich Pomagał w negocjacjach z rządem nad ustaleniem opłat górniczych oraz nad możliwymi sposobami prywatyzacji oraz nad możliwościami przyciągnięcia inwestorów zagranicznych

1994 Białoruś. Opracowanie prospektu fabryki kawy w Baranowiczach. Ocenił i opracował uproszczoną analizę rynku oraz projekcje finansowe dla ustanowienia spółki joint -venture z zagranicznym inwestorem dla dokończenia i eksploatacji fabryki granulowanej kawy instant o rocznej mocy 1000 ton w mieście Baranowicze Szacowana wartość inwestycji USD 5 M, zaś kwota potrzebna dla zakończenia inwestycji to USD0,5M Przygotował prospekt projektu rozesłanego do potencjalnych inwestorów

1994-95 Białoruś. Doradztwo i ocena biznes planu przetwórstwa skór owczych (grudzień 1994 - marzec 1995) Doradzał w opracowaniu biznes planu i dokonał oceny kolejnych wersji biznes planu przewidującego utworzenie spółki joint venture między francuskim inwestorem a białoruską fabryką futer Jej przedmiotem miało być garbowanie skór sprowadzanych z Kazachstanu i Rosji w wysoko przetworzone ubiory, korzystając z oczyszczalni ścieków, garbarni i wykwalifikowanego personelu partnera białoruskiego Pomagał w skonstruowaniu akceptowalnej dla EBOIR struktury finansowej projektu Pomagał w negocjacjach z lokalnym bankiem dla uzyskania pożyczki w ramach kredytu dla małych i Średnich Przedsiębiorstw Analizował uciążliwość projektu dla środowiska

1994 Białoruś Studium sektora lnu na Białorusi (październik 1994) Odwiedził kilka fabryk przetwórstwa lnu, przygotował raport nt uprawy, przetwórstwa i handlu lnem - w którym Białoruś ma przewagę konkurencyjną Ocenił potencjał eksportowy Zidentyfikował przedsiębiorstwa dla finansowania przez EBOIR ze specjalną uwagą na kotonizację

1994 Białoruś. Biznes plan zakończenia budowy i eksploatacji Fabryki Mięsa w Kobryniu (styczeń - wrzesień 1994) Przygotował biznes plan wraz z oceną finansową zakończenia budowy i eksploatacji Fabryki Mięsa w Kobryniu o wartości 15 mln $ dla finansowania przez EBOiR i inwestorów zagranicznych Ocenił potencjał eksportowy oraz warunki dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów zagranicznych Nadzorował ocenę wpływu projektu na środowisko Doradzał w sprawie procedur EBOIR w sprawie zakupu w ramach kredytu Znalazł potencjalnych inwestorów zagranicznych i doradzał w negocjacjach z nimi

1994 Białoruś. Biznes plan dla Fabryki Cukierniczej Spartak, (kwiecień - lipiec 1994) Przeprowadził ocenę wstępną Fabryki Cukierniczej Spartak i jej $10 M inwestycji zakupu maszyn do wyrobu czekolady i batonów czekoladowych jako zasługujących na finansowanie przez EBOiR Przygotował biznes plan, wraz z projekcjami finansowymi, opracował program restrukturyzacji fabryki w celu zwiększenia jej konkurencyjności po prywatyzacji Nadzorował pracę specjalisty białoruskiego w modyfikacji projekcji finansowych projektu Ocenił potencjał eksportowy i warunki przyciągnięcia inwestora zagranicznego Przygotował mini-prospekt dla zagranicznych inwestorów Nadzorował ocenę radiologiczną i ocenę uciążliwości projektu dla środowiska prowadzoną przez konsultanta zagranicznego Doradzał w/s procedur zakupu w ramach kredytu EBOIR

1994 Białoruś. Przygotowanie syllabusa szkoleniowego nt komputerowego arkusza finansowego dla biznes planów (luty 1994) Przygotował materiał szkoleniowy - podręcznik sporządzania arkusza finansowego w Excel 30, na przykładzie Projektu Produkcji i Przetwarzania Buraka Cukrowego Wyjaśnił sposób wprowadzania danych, powiązania pomiędzy różnymi komponentami arkusza oraz znaczenie pojęć finansowych w arkuszu

1994 Białoruś.Ocena zagranicznych propozycji utworzenia spółki joint venture i inwestycji dot Fabryki Tytoniu w Grodnie, (styczeń - marzec 1994) Na prośbę MOAF przygotował ocenę konkurencyjnych biznes planów i propozycji inwestycyjnych przedstawionych przez dwie duże ponadnarodowe firmy tytoniowe a dotyczących joint-venture i ewentualnego wykupu Fabryki Tytoniu w Grodnie Porównał relatywne zalety i słabości finansowe obu propozycji i przedstawił odpowiednie wnioski i rekomendacje

1993 Białoruś. Przygotowanie analizy rynkowej Projektu Produkcji i Przetwarzania Buraka Cukrowego na Białorusi Przygotował wraz z innymi pracownikami PPU analizę białoruskiego rynku cukrowego rynkową jako części wstępnego biznes planu (feasibility study) budowy cukrowni o koszcie ponad 120 mln $

1993 Białoruś. Przygotowanie Strategii Przekształcenia Rolnictwa Białorusi, (lipiec - wrzesień 1993) Dokonał diagnozy sektora rolniczego wraz z konsumpcją żywności, produkcją rolną, przetwórstwem rolno-spożywczym, rozwojem wsi, ochroną środowiska oraz zaproponował drogę do liberalizacji i prywatyzacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego Zaproponował oddzielenie sfery zabezpieczenia socjalnego od kołchozów i sowchozów i ich transfer do samorządu terytorialnego lub ich prywatyzację Zidentyfikował potencjalne dziedziny rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego zdolne przyciągnąć inwestorów zagranicznych Zidentyfikował programy i projekty inwestycyjne zgodne z zaproponowaną strategią

1994 Polska. Ocena wykorzystania francuskiej linii kredytowej dla francusko- polskich przedsiębiorstw joint-venture (październik 1994) Klient (poprzez KOMPAK): Skarb Francji i Sofreco Przygotował koncepcję oraz prowadził kontrolę jakości realizacji projektu oceny wykorzystania linii kredytowej rządu francuskiego dla francusko-polskich przedsiębiorstw joint-venture; badał przyczyny jej słabego wykorzystania; dokonał porównania warunków i stopnia wykorzystania z innymi liniami kredytowymi

1993 Polska. Studium Założenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami Stałymi w regionie warszawskim. Klient (poprzez KOMPAK): Rząd Danii (podwykonawca duńskich firm konsultingowych Ramboll, Hannemann & Hojlund (RHH)AS i COWI Consult AS), VII-XII 1993 Opracował koncepcję i realizował kontrolę jakościową audytu zarządzania odpadami stałymi, analizy funkcjonowania przedsiębiorstw oczyszczania miasta siedmiu gmin podwarszawskich oraz przeprowadzenia badań popytu na usługi oczyszczania miasta Zaproponował strukturę zarządzania nowym, między-gminnym przedsiębiorstwem

1992-93, Polska. Wykładowca Finansów, Kursy zarządzania biznesem dla polskich menedżerów Polskie Towarzystwo Marketingowe, Warszawa,, luty 1992 - maj 1993 Wykładał dla polskich menedżerów zarządzanie finansami obejmujące pozyskiwanie kapitału oraz niekonwencjonalne rodzaje finansowania (facto ring, forfaiting, leasing) Przygotował sylabus z wykładów dla uczestników

1992 Polska. Studium efektywności współpracy Polski z Bankiem Światowym. Klient (poprzez KOMPAK): Ministerstwo Spraw Zagranicznych XI-XII 1992 Przygotował ocenę skoncentrowaną na zagadnieniu, jak Bank Światowy odpowiadał na potrzeby Polski, jak były określane priorytety, jaki był stopień wykorzystania pożyczek przez beneficjentów (zaledwie 10% przyznanych pożyczek) oraz zaproponował metody zwiększenia roli władz Polski w ustaleniu priorytetów pożyczkowych

1992-3 Polska Doradztwo dla małego biznesu w gminie Stanisławów. Klient: Gmina Stanisławów VI 92-VI 93. Prowadził regularne doradztwo dla istniejących i potencjalnych firm małego biznesu obejmujące różne aspekty założenia, prowadzenia i rozszerzenia małego biznesu.

1992-3 Polska. Organizacja służby wolontariuszy w gminie Stanisławów, Klient: Gmina Stanisławów. Opracował koncepcję i zorganizował służbę wolontariuszy dla uzupełnienia zasobów Gminy Przy współpracy z rejonowym Urzędem Pracy w Mińsku zmobilizował dla tego celu bezrobotnych z terenu Gminy Zorganizował zebranie z bezrobotnymi. Zmobilizował młodzież z terenu gminy do reaktywizacji działalności sportowej po załamaniu się działalności LZS

1992 Polska. Studium Rozwoju Gminy Stanisławów. Klient: Gmina Stanisławów IV-VI 1992. Opracował dla gminy Stanisławów studium socjo-ekonomiczne rozwoju gminy, zmniejszenia bezrobocia, promocji przedsiębiorczości i poprawy zarządzania w gminie Zidentyfikował potencjalne inwestycje infrastrukturalne gminy i inwestycje w sektorze prywatnym.

1992 Polska. Studium efektywności współpracy Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Klient: Ministerstwo Spraw Zagranicznych VII-VII 1992. Przygotował studium na temat roli programów i polityki MFW w sukcesie zmian systemowych w Polsce Wynikiem studium był wniosek, że MFW była w tym zakresie najbardziej pożyteczną organizacją ONZ.

1992 Polska. Studium efektywności współpracy Polski z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO-z Prof H Jasiorowskim. Klient: Ministerstwo Spraw Zagranicznych VI 1992. Studium pokazało, że korzyści ze współpracy Polski z tą organizacją były znikome, gdyż zaniedbywała ona obszary międzynarodowej współpracy potencjalnie korzystnej dla Polski, a także dlatego, że FAO nie reagowała pozytywnie na zmiany polityki rolnej w Europie Wschodniej po obaleniu komunizmu.

1991 Polska. Studium rynku i przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Klient: Business International, Wiedeń. Przygotował raport, w którym zanalizował sytuację prawną przemysłu farmaceutycznego, regulacje dotyczące sprzedaży polskich i importowanych leków w państwowych jednostkach medycznych, kanały marketingowe i uregulowania dotyczące inwestycji zagranicznych w przemyśle farmaceutycznym.

1891 Polska. Ocena strategii rolnej dla Polski zaproponowanej przez Bank Światowy. Klient: Ministerstwo Rolnictwa Polski. Na wniosek Departamentu Polityki Rolnej Ministerstwo Rolnictwa oceniło powyższy raport Banku Światowego w świetle ogólnej polityki Rządu, zwłaszcza wymogu szybkiego przezwyciężenia pozostałości reglamentacji i centralnego planowania w rolnictwie oraz przewidywalnego przystąpienia Polski do EWG.

1991 Polska. Strategia zagospodarowania odpadów stałych w Polsce. Klient: EU PHARE/ Environmental Resources Limited (ERL) / Ramboll & Hannemann (RHH) VIII-XII 1991. Brał udział w przygotowaniu propozycji; wyszukał dla ERL polskich specjalistów oraz miasta do wzięcia udziału w tym projekcie; pomagał w przygotowaniu seminarium WNT strategii; przygotował materiał o wpływie ogólnych przeobrażeń ekonomicznych w Polsce na generowanie odpadów stałych oraz na wypracowanie strategii.

1991 Polska. Studium wejścia na rynek wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Klient: Business International, Wiedeń Przygotował raport, w którym zanalizował obecne i planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną, sytuację prawną eksportu i importu energii, ustalanie cen w energetyce, perspektywy prywatyzacji sektora.

1991 Polska. Doradca Prezesa Banku Rozwoju Eksportu (BRE), Warszawa III-VI 1991. Pracował jako wewnętrzny konsultant banku Przygotował min zarys strategicznego biznes planu i strategii marketingowej BRE; analizował międzynarodowe środowisko działania banku; prognozował kurs polskiego złotego; przygotował seminarium na temat poszukiwania inwestorów zagranicznych; brał udział w przygotowaniu raportu rocznego banku za 1990 r.

1991 Polska. Studium wejścia na rynek filmowy, wideo i TV kablowej w Polsce. Klient: Business International, Wiedeń I-III 1991. Analizował regulacje prawne, potencjał rynku, kanały dystrybucyjne filmu i wideo, legislację i przestrzeganie praw autorskich, regulacje dot. Inwestycji zagranicznych w przemyśle filmowym, wideo i TV kablowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich.

1985-90 Laos. Przedstawiciel Krajowy FAO w Laosie, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO), Rzym 10/1985 - 10/1995. Kierował Przedstawicielstwem FAO i reprezentował FAO przed Rządem Laosu. Doradzał Rządowi Laosu w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, przetwórstwa żywności i rozwoju wsi. Nadzorował realizację pomocy operacyjnej dla projektów FAO w Laosie W szczególności:
· Kierował programem FAO w Laosie, który w okresie szczytowym osiągnął około 3,5 mln US$, około 50 projektów, około 70 pracowników FAO i około 150 pracowników ze strony Laosu;
· Nadzorował i oceniał pracę ekspertów i konsultantów FAO;
· Negocjował nowe projekty z Rządem Laosu i agencjami finansującymi;
· Zreorganizował Biuro FAO i ponad dwukrotnie zwiększył jego wydajność;
· Prowadził kontrolę finansową projektów FAO i biura FAO;
· Organizował pomoc żywnościową w czasie suszy w latach 1987 i 1988;
· Utrzymywał oficjalne kontakty na szczeblu ministra;
Jako Przedstawiciel miał nadzór nad następującymi większymi projektami:

1985-1990 Laos. Rozwój Leśnictwa i Gospodarki Wodnej w Północnym Laosie. Projekt FAO/UNDP/WFP - największy, trwający 5 lat, projekt FAO realizowany w Laosie. Jako Przedstawiciel FAO bezpośrednio nadzorował ten projekt, monitorował zgodność jego postępu z planem projektu i z decyzjami trójstronnych spotkań, reprezentował FAO na trójstronnych spotkaniach kontrolnych, udzielał projektowi pomocy logistycznej i administracyjnej, oceniał pracę głównego doradcy technicznego i stałych ekspertów FAO, koordynował współpracę z równoległym projektem "Żywność za pracę" WFP i z podobnymi projektami EC i SIDA w Północnym Laosie.

1990 Laos. Plan Działania dla Laosu w/s Leśnictwa Tropikalnego. FAO/UNDP/Bank Światowy / Azjatycki Bank Rozwoju/ SIDA. Negocjował powstanie i nadzorował i kontrolował jakość tego wielo-agencyjnego projektu zatrudniającego kilkunastu konsultantów z wielu agencji finansujących Plan uwzględniał wszystkie aspekty leśnictwa, wraz z wyrębem, rekultywacją pogorzelisk, konserwacją lasu i identyfikacją projektów inwestycyjnych.

1990 Laos. Przygotowanie Polityki Rolnej Laosu
FAO/UNDP Nadzorował i zapewniał kontrolę jakości tego projektu Projekt uwzględniał wszystkie aspekty rolnictwa, łącznie z produkcją roślinną, hodowlą zwierząt, rozwojem wsi, deregulacją cen rolnych, kredytami rolnymi, badaniami rolniczymi, przetwórstwem rolnym, hodowlą ryb.

1988-89 Laos. Pomoc żywnościowa FAO/WFP dla Laosu
Nadzorował międzynarodową akcję pomocy dla Laosu dla zapobieżenia skutkom 88;suszy w latach 1987 i 1988 Przygotował odpowiednie szacunki spadku plonów Wizytował obszary dotknięte suszą Utrzymywał kontakty z międzynarodowymi organizacjami pomocy żywnościowej Organizował briefingi dla korpusu dyplomatycznego i innych potencjalnych dawców pomocy.

1975-85 Polska. Kierownik Zespołu Ekonomicznego / Doradca Ministra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Departament Studiów i Programowania, 9/1966 - 10/1969 i 9/1975 - 10/1985 Oceniał globalny klimat gospodarczy dla ekonomii Polski Przygotowywał stanowisko Polski wobec globalnych zagadnień ekonomicznych Monitorował międzynarodowe otoczenie ekonomiczne dla kraju Utrzymywał kontakty robocze z ministerstwami ekonomicznymi Formułował zagraniczną politykę ekonomiczną Polski Przewodniczył wielu między-departamentalnym grupom roboczym w MSZ Przygotowywał dla Ministra stanowisko w sprawie wewnętrznych problemów ekonomicznych rozważanych na Radzie Ministrów Praca na tym stanowisku obejmowała między innymi następujące specyficzne zadania:

1976-83 Polska. Wypracowanie stanowiska Ministerstwa (MSZ) na temat Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (NIEO). Wypracowanie stanowiska Ministerstwa (MSZ) na temat Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (NIEO). Opracowywał stanowisko MSZ w negocjacjach na temat energii, żywności i negocjacji surowcowych w /1966 - 10/1969 ramach NIEO, który był głównym tematem ekonomicznym w latach siedemdziesiątych i jego rozliczne aspekty były dyskutowane na wielu konferencjach Kierował grupą roboczą w MSZ n/t współpracy z KR i koordynował z innymi resortami Ostateczna wersja programu została przyjęta przez Sejm Napisał szereg artykułów nt. KR i NIEO.

1976-85 Polska. Prognozowanie polityczne i ekonomiczne. Przygotowywał co roku, w procesie planowania polityki zagranicznej - prognozy ekonomiczne, oraz brał udział w przygotowywaniu prognoz politycznych Przygotował między innymi prognozy przyszłości Azji i perspektywy ekonomiczne Afryki Był członkiem, z ramienia Ministerstwa (MSZ), Komitetu Badań i Prognoz "Polska 2000" Polskiej Akademii Nauk (PAN).

1981-85 Polska. Wypracowanie stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) w sprawie długu zewnętrznego Polski Odpowiedzialny w MSZ za wypracowanie stanowiska i za negocjacje w sprawie długu zagranicznego Polski, który od lata 1981 stał się głównym problemem ekonomicznym Polski. Reprezentował stanowisko, by nie repudiować długu, ale by prowadzić dialog z zagranicznymi bankami komercyjnymi i z Klubem Paryskim. Brał udział w opracowaniu stanowiska Ministerstwa w sprawie przystąpienia Polski do MFW. Uczestniczył w wielu miedzy-departamentalnych i międzyresortowych grupach roboczych. Doświadczenia i propozycje z tej pracy są zawarte w swej książce "Problem długu Polski i rola MFW w jego rozwiązaniu" i w wywiadach.

1982-85. Polska. Sekretarz Międzywydziałowego Komitetu Ekonomicznego. Pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu ds. Polityki Ekonomicznej kierował pracą Komitetu, który rozpatrywał główne bilateralne i multilateralne zagraniczne problemy ekonomiczne Polski.

1980-85 Polska. Członek Między-ministerialnego Zespołu Ekspertów Walutowych w Banku Handlowym. Z ramienia MSZ był członkiem powyższego zajmującego się prognozowaniem kursów walut - zespołu pod przewodnictwem byłego prezesa Banku Handlowego P. Wołoszyna.

Konsultacje i funkcje konferencyjne dla organizacji ONZ-owskich.
Niezależnie od pracy w Ministerstwie zrealizował szereg - poniżej wymienionych - misji konsultacyjnych w organizacjach systemu ONZ:

1985 Gwinea Bissau. Misja FAO w Gwinei Bissau dla programu mięsnego i mleczarskiego FAO. Klient: FAO Brał udział w tej misji jako ekonomista, zajmujący się ekonomiką hodowli zwierząt i marketingiem. Zadaniem misji było wytyczenie strategii dla rozwoju hodowli bydła i przemysłu mleczarskiego Misja określiła niezbędną pomoc techniczną i projekty inwestycyjne do realizacji w tych dwóch sektorach.

1983 Haiti. Studium tworzenia funduszu przed-inwestycyjnego na Haiti. Klient: UNIDO. Ocenił wykonalność utworzenia funduszu przed-inwestycyjnego w Jednostce Przygotowywania Projektów (PPU) Rządu Haiti pod kątem komplementarności między różnymi sektorami przemysłu. Fundusz miał finansować przygotowywanie feasibility studies do przedstawienia ich zagranicznym inwestorom.

1983 Egipt. Członek Grupy Roboczej Ekspertów UNIDO na temat Roślin Oleistych i Przemysłu Olejarskiego, Aleksandria, Egipt. Brał udział w dyskusji i w sporządzeniu raportu z udziałem biznesmenów, naukowców i administratorów Celem tego spotkania była dyskusja na temat rozwoju hodowli roślin oleistych i przemysłu olejarskiego w KR na poziomie międzynarodowym, wraz z pisemnym wkładem i przedstawieniem referatów przez uczestników.

1981 Republika Zielony Przylądek (Cabo Verde). Opracowanie koncepcji Funduszu Stabilizacji i Bezpieczeństwa Żywnościowego dla Zielonego Przylądka. Klient: UNCTAD i Rząd Zielonego Przylądka Zaprojektował koncepcję utworzenia funduszu nakierowanego na stopniowe zmniejszanie subwencjonowania żywności na korzyśću kierunkowego subsydiowania producentów rolnych.

1980-81 Benin. Przygotowanie 10-letniego Planu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Beninu. Klient: UNCTAD/ Rząd Beninu. Przygotował powyższy plan uwzględniający wszystkie ekonomiczne i socjalne sektory kraju: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, handel, infrastrukturę, zdrowie, szkolnictwo, pomoc społeczną Plan zawierał strategię ogólną, strategie sektorowe i specyficzną pomoc techniczną oraz projekty inwestycyjne zgodne z tą strategią.

1980 Republika Zielony Przylądek. Studium polityki cenowej w zakresie żywności i rolnictwa dla Zielonego Przylądka. Klient: UNCTAD i Rząd Zielonego Przylądka. Analizował problemy i opcje polityki cenowej w zakresie żywności i rolnictwa i zaproponował sposoby rozwiązania problemu subsydiowania żywności w świetle zmniejszającej się zagranicznej pomocy żywnościowej dla tego kraju i stymulowania krajowej produkcji rolnej.

1979-80 Szwajcaria. Sprawozdawca na konferencji ONZ na temat Wspólnego Funduszu w Zintegrowanym Programie Surowcowym. UNCTAD,Genewa Jako członek delegacji Polski brał udział jako sprawozdawca w wyżej wspomnianej konferencji, która była kluczowym elementem NIEO.

1969-75 Włochy. Ekonomista, Organizacja ds Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO), Dział Analiz Strategicznych, 10/1969 - 9/1975 Początkowo zajmował się oceną potrzeb szkoleniowych i szkoleniem młodych terenowych ekspertów Następnie analizował krajową i międzynarodową politykę cen w rolnictwie oraz brał udział w ocenie międzynarodowej sytuacji rolnej i żywnościowej Napisał wiele raportów na ten temat Oceniał wpływ rosnących cen pasz na hodowlę zwierząt Praca obejmowała między innymi:

1969-72 Włochy. Ocena i definiowanie potrzeb szkoleniowych młodszych ekspertów. Był odpowiedzialny za ocenę i monitorowanie potrzeb szkoleniowych około 200 młodszych ekspertów terenowych ("associate experts") przydzielonych do projektów w terenie Udzielał rekomendacji na przedłużenie ich kontraktów oraz przygotował dla nich szkolenie.

1973-74 Włochy. Przygotowanie materiałów na Światową Konfe-rencję Żywnościową w Rzymie w 1974 r. Brał dział w przygotowy-waniu raportu o światowej sytuacji żywnościowej, który został następnie przedstawiony jako główny dokument Światowej Konferencji Żywnościowej w Rzymie w 1974 r.

1973-75 Włochy. Przygotowanie Krajowych Studiów Perspektywi-cznych Rozwoju Rolnictwa. Brał udział w miedzy-departamentalnym programie FAO krajowych studiów perspektywicznych rozwoju rolnictwa w: Sudanie, Egipcie, Iranie, Bangladeszu i Nepalu. Przygotowywał rozdziały na temat polityki cen rolnych w tych badaniach.

1966-69 Polska. Referent, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Brał udział w bieżącej współpracy Polski z międzynarodowymi organizacjami systemu ONZ, między innymi z UNDP, YMCO i FAO Uczestniczył w konferencjach tych organizacji Brał udział we współpracy tych organizacji z odpowiednimi instytucjami polskimi Brał udział w nadzorowaniu projektów UNDP finansowanych przez UNDP.

1963-66. Polska. Kierownik Studenckiego Klubu Kultury "Jajko". Kierował Klubem Studenckim "Jajko" przy Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W skład klubu "Jajko" wchodziły m.in: kabaret studencki "Cap", zespół muzyczny "Wulkany", klub tańca towarzyskiego, klub fanów muzyki beatowej, wieczorki taneczne, klub dyskusyjny, kawiarnia.

1961-66 Polska. Przewodnik turystyczny - pilot wycieczek w czasie wakacji. W czasie studiów i krótko po studiach pracował w biurach podróży Juventur, Almatur i Orbis jako pilot - przewodnik wycieczek zagranicznych przyjeżdżających do Polski - po niemiecku, angielsku, francusku i rosyjsku Pilotował polskie wycieczki wyjeżdżające za granicę.

Publikacje
Napisał ponad sto książek, artykułów, raportów (podanych in extenso na innej podstronie tego sajtu), między innymi:
· Niepokoje żywnościowe świata, LSW, Warszawa, 1980 ( nagrodzone przez PISM);
· Problem Długu Polski i rola MFW w jego rozwiązaniu, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa, 1987;
· ONZ"Encyklopedia: Świat w Przekroju", Warszawa, Wiedza Powszechna, 1981;
· Confidence Building Measures in International Economic Relations, "International Relations - Studies by PISM - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, Vol XII, 1984 (po angielsku);
· Polska, MFW i Bank Światowy Wywiad z T Łamaczem "Rynki Zagraniczne", Nr 69/70, 9-12 VI 1984;
· Wspólny Fundusz w Zintegrowanym Programie Surowcowym
· Nowe Trendy w Ekonomii Światowej, Artykuł Nr 1, Instytut Rozwoju Ekonomicznego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa, styczeń 1980

Inna działalność
· Były członek, Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" Polskiej Akademii Nauk;
· Były Członek, Komitet Koordynacyjny, Instytut Rozwoju Ekonomicznego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa;
· Były członek, Komitet Naukowy, Instytut Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Warszawski;
· Członek wspierający, Polska YMCA (Young Men Christian Association);
· Były "On Sec" (Honorowy Sekretarz), Hash House Harriers, Mińsk, Białoruś;
· Członek, Klub Absolwentów Akademii Dyplomatycznej, Wiedeń, Austria;
· Doświadczenie w nauczaniu, szkoleniach i badaniach stosowanych;
· Wywiady w prasie, telewizji, radiu, udział w konferencjach w Polsce i za granicą;
· Recenzje dla wydawnictw wielu książek o handlu i ekonomii;
· Wykłady na SGPiS i w innych instytucjach, liczne okolicznościowe referaty;

Inne. Nigdy nie skazany wyrokiem sądowymWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego